Service og vedligehold

Service inden for Industriventilation, procesudsugning og filtrering

Vi udfører service og vedligehold af alle typer anlæg indenfor industri, proces og filtrering i hele DK. 

Hvorfor service?

Service nedsætter risikoen for unødvendige stop og havari på alle bevægelige dele, samt du får et lavere energiforbrug og mindre uforudsete udgifter, som havari og andre pludselige utilsigtede stop. 
Vores service udføres efter en checkliste, der er udarbejdet sammen med vores kunder, og deres behov, for at sikre de optimale driftsforhold. Efter den gennemførte service får du en servicerapport om eventuelle fejl og mangler, dette sikre  også at du får dokumentation på driftsforhold. I servicerapporten vil der forekomme diverse punkter, dette kan være luftmængdemålinger og vurderinger på tilstand på filter og varmegenvindingsområder, dette gøres ved trykmålinger over alle komponenter enkeltvis, og sammenlignes med den pågældende anbefaling fra leverandørerne af de enkelte komponenter. Der vil foretages en afprøvning af frostsikring, dette sikre at svage vandbåren komponenter ikke tager skade under eventuelle fejl. 
Efter endt service påsætter vi et service skilt på aggregatets el tavle, hvorpå der kan aflæsses sidste udførte service, og hvornår næste service skal være foretaget. Endvidere udføres der kontrol af trykvagt udsugning, dette udføres efter arbejdstilsynets henvisninger, som findes på arbejdstilsynets hjemmeside under punkt 5. Kontrolanordning.


Ring eller skriv en mail, hvis du står og mangler en professionel samarbejdsparter indenfor vores områder.